Regulamin „Hostel-Art” w Kielcach

1. Recepcja hostelu czynna jest 8 godzin na dobę /10.00-18.00/

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00. Możliwe jest wcześniejsze zakwaterowanie – po uprzednim skontaktowaniu się z recepcją. W godzinach 11.00-14.00 trwa sprzątanie obiektu.

3. Kwaterowanie Gości odbywa się w godzinach 16.00-21.00. Późniejsze zakwaterowanie jest możliwe po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie pracownika recepcji hostelu.

4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 23.00-6.00.

5. Hostel objęty jest monitoringiem i znajduje się pod całodobową ochroną.

6. W chwili przyjazdu Goście zobowiązani są do okazania recepcjoniście ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz uiszczenia opłaty za nocleg. Goście nieposiadający ważnego dokumentu nie zostaną przyjęci.

7. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji z góry, w dniu przyjazdu do hostelu. Cena zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w hostelu. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej hostelu w zakładce „CENNIK”. Hostel zastrzega sobie prawo zmian cen na czas wydarzeń kulturalnych i sportowych w Kielcach.

8. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie hostelu.

9. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

10. Hostel zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb prewencyjnych w sytuacjach szczególnych, takich jak: agresja uczestników grupy w stosunku do recepcjonistów lub innych Gości, zażywanie środków psychoaktywnych, zakłócanie ciszy nocnej, wyrzucanie śmieci lub innych rzeczy przez okna na ulice lub otoczenie hostelu.

11. Każda osoba zakłócająca spokój lub bezpieczeństwo, zostanie niezwłocznie wyproszona z hostelu bez możliwości zwrotu pobranej opłaty za pobyt.

12. W celu przedłużenia pobytu należy zgłosić się do pracownika recepcji najpóźniej do godziny 11.00.

13. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za nocleg – po wcześniejszym poinformowaniu o tym pracownika recepcji.

14. Pracownik recepcji ma prawo odmówić udzielenia rabatu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie niespełniania przez Gościa warunków jego otrzymania.

15. Przed opuszczeniem hostelu Goście proszeni są o pozostawienie kluczy w recepcji.

16. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób niezameldowanych. Goście osób zameldowanych mogą przebywać na terenie hostelu wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika recepcji, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00.

17. Obowiązkiem Gościa jest utrzymywanie porządku zarówno w pokojach jak i w części wspólnej hostelu.

18. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Każde łóżko w tych pokojach przeznaczone jest wyłącznie dla jednej osoby.

19. Akceptujemy pobyt zwierząt w hostelu, ale jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego, za wcześniejszą zgodą recepcji.

20. W przypadku uszkodzenia wyposażenia hostelu koszty naprawy sprzętu ponoszą odpowiedzialni za zniszczenia Goście.

21. Za interwencję służb zewnętrznych wynikających z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi on pełną odpowiedzialność finansową.

22. Rzeczy pozostawione przez Gości hostel przechowuje przez okres 30 dni, po upływie którego zostaną one przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych lub zutylizowane.

23. Obiekt na mocy prawa polskiego jest objęty całkowitym zakazem palenia. Palenie w budynku jest surowo zabronione. Kara za palenie wynosi 100 zł.

24. Goście zobowiązani są do postępowania zgodnie z instrukcjami przeciwpożarowymi jak i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

25. Goście proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich usterek pracownikom recepcji.

26. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w pokojach, części wspólnej oraz przechowalni bagażu.

27. Opłata za zgubiony klucz wynosi 10 zł za sztukę.

28. Opłaty dodatkowe pobiera się za: wypożyczenie szlafroka, zakup kapci oraz zlecone pranie.

29. Hostel nie zwraca wpłaconych zadatków.

30. Bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest 24h przed datą rozpoczęcia rezerwacji i wyłącznie drogą mailową lub w przypadku rezerwacji już realizowanej w dniu poprzedzającym wyjazd nie później niż do godziny 10. Jeśli opłata za rezerwację została dokonana kartą, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o 5 %.

31. W przypadku rezerwacji pokoju i nie stawienia się w dniu rezerwacji, hostel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pierwszą dobę. Hostel w takim przypadku obciąży opłatą kartę kredytową gościa i anuluje rezerwację na pozostałe noce.

32. Wszystkie płatności za pobyt grupy muszą być dokonane w dniu przyjazdu lub przelewem przed zameldowaniem grupy.

33. Organizator pobytu grupowego zobowiązany jest do wypełnienia listy uczestników i przekazania jej do recepcji hostelu.

34. Hostel nie zapewnia utrzymania czystości w pokojach podczas pobytu grupy w okresie krótszym niż tydzień.

35. Za zniszczenia dokonane przez uczestników pobytu odpowiada opiekun/organizator lub biuro podróży. Opiekunowie mają obowiązek powiadomienia recepcji o zniszczeniach dokonanych przez uczestników grupy. W przypadku braku powiadomienia hostel zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za zniszczenia – na szkołę, organizację lub biuro podróży, z 7 dniowym terminem płatności.

36. Przy meldowaniu grup powyżej 8 osób pobierany jest depozyt grupowy w wysokości 30 zł od osoby. Depozyt zwracany jest przy wymeldowaniu, zakładając, że nie ma zniszczeń spowodowanych przez grupę.

37. Hostel potwierdza możliwość przyjęcia grupy w oparciu o dostępność wolnych pokoi na dzień zapytania. Oferta hostelu, potwierdzona i zaakceptowana przez grupę uzyskuje status rezerwacji wstępnej. Hostel zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji wstępnej bez podawania przyczyn. Ostateczne i gwarantowane potwierdzenie rezerwacji uzyskują tylko rezerwacje przedpłacone z uzgodnioną kwotą zaliczki.

38. Hostel pobiera opłatę w wysokości 50% za każdą noc niedojazdu uczestnika pobytu grupowego, jeśli organizator e-mailowo, na co najmniej 7 dni przed datą pobytu nie poinformuje pracowników hostelu o zaktualizowanej, ostatecznej liczbie uczestników.

39. Z chwilą zameldowania Gość hostelu przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy regulamin.